Współpracownicy

Pomocy On-Line udzielają również, współpracujące ze mną:

Daria Jarema Celmer- psychoterapeuta

W Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na UW w 1999r, uzyskałam specjalizację z Negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów.

Po pięcioletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w 2009 r. zdobyłam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej oraz pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces (Process Oriented Psychology).

POP jest psychoterapią, a także metodą własnego rozwoju oraz pracy ze światem. Polega na poszerzaniu świadomości, przyglądaniu się temu, co wydarza się w naszym świecie wewnętrznym, w relacjach, konfliktach, symptomach, czy innych niechcianych wydarzeniach. Zauważaniu, jakie informacje, chcą do nas dotrzeć i jak mogą wzbogacać nasze życie o nowe jakości.

Serdecznie zapraszam do pracy z:

  •  Konfliktami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  •  Problemami w związkach relacjach
  •  Stresem depresją
  •  Brakiem satysfakcji z życia potrzebą zmiany
  •  Stanami lękowymi wyalienowaniem
  • Symptomami fizycznymi chorobami

 

Agnieszka Stein – psycholog dla rodziców

W 1999r. ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracowała z dziećmi i rodzinami w różnych sytuacjach życiowych i środowiskach. W Domu Dziecka w Warszawie i w Radomiu. W Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Dom”. W Gimnazjum i Przedszkolach Montessori.

Ukończyła Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie i Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej. Jest w trakcie rocznego treningu Nonviolent Communication.

Zajmuje się pomocą rodzicom dzieci w każdym wieku:

  •  pracuje wspólnie z rodzicami nad budowaniem silnych, bezpiecznych i zdrowych relacji z ich dziećmi
  •  pomaga, gdy dzieci nie radzą sobie z emocjami
  •  wspiera rodziców dzieci mających kłopoty z jedzeniem
  •  wspiera rodziców, których dzieci doznały przemocy lub przechodzą przez konflikt rodziców i rozstanie

Prowadzi też warsztaty dla rodziców dotyczące różnych obszarów i wyzwań z jakimi spotykają się rodzice.

Prowadzi stronę www.dzikiedzieci.pl

 

0 komentarzy