Anna Pawlak-Lawrenz

 “To nie zdarzenia opisują to kim jesteś, ale to jak  reagujesz na te wydarzenia”

 Od ponad 15 lat pomagam ludziom w odzyskaniu wiary w siebie, przywróceniu racjonalnego osądu sytuacji i równowagi emocjonalnej w sytuacjach silnego kryzysu życiowego.

Prowadzę doradztwo zawodowe oraz pomagam w radzeniu sobie  wydarzeniami traumatycznymi.

Wspieram osoby, które doświadczyły:

 • kryzysu w bliskich relacjach (zdrada, konflikt, rozstanie),
 • kryzysu reputacyjnego (związanego z załamaniem kariery)
 • utraty lub zmiany pracy (coaching kariery)
 • przewlekłego stresu zawodowego, osobistego, finansowego itd.
 • konfliktów związanych z problemami w relacjach społecznych (zawodowych, prywatnych)
 • diagnozy o chorobie przewlekłej (w tym również w obliczu choroby bliskich)
 • wypalenia zawodowego
 • straty i żałoby
 • prowadzę specjalistyczne doradztwo i terapię w sytuacjach  traumatcznych (wypadki komunikacyjne, mobbing, przemoc, odrzucenie, zagrożenie życia itd.)

Psycholog Anna Pawlak Lawrenz
Ścieżka edukacji
 •  Level I EMDR / Udi Oren
  Pedagogika Traumy – Deutschsprachige Gesselschaft fur Pschychotraumatologie a.V. i Budnesarbeitsgemeinschaft Traumapadagogik
 • Studia Podyplomowe: Psychotraumatologia SWPS
 • Studia Podyplomowe: Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa
 • Studia Podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania SWPS‬
 • Applied Behavior Analysis – III Modułowy Kurs PSTB  Kraków
 • Racjonalna Terapia Zachowań; Agnieszka Hottowy PSTB
 • Szkolenie dla Mediatorów – wpis do Sądu Warszawskiego jako mediator rodzinny, gospodarczy
 • Psychologia Kliniczna SWPS
 • Mgr Pedagogiki pracy; Doradca Zawodowy – Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy TWP
 • CoachWise ; Equipped  Coaching Center, Warszawa‬‬ (2008)
 • Conflict Coaching; CINERGY Conflict Management Coaching Cinni Noble
 • Coaching ICC (Międzynarodowy Certyfikat ICC)
Prywatnie

Mieszkam pod Warszawą z córką, mężem pośród niezwykle życzliwych osób, w towarzystwie odwiedzających nas dzików, saren i ptaków. Biblioteka pełna książek to dla mnie odpoczynek i pasja, a także okazja do wielogodzinnych rozmów z córką. Bliskie mi są doświadczenia w obszarze radzenia sobie z chorobą przewlekłą bliskich, żałobą oraz bezinteresowne wsparcie innych.