Anna Pawlak-Lawrenz

 “To nie zdarzenia opisują to kim jesteś, ale to jak  reagujesz na te wydarzenia”

 Do końca 2020r. nie ma możliwość zapisania się do tego psychologa

Od ponad 15 lat pomagam ludziom w odzyskaniu wiary w siebie, przywróceniu racjonalnego osądu sytuacji i równowagi emocjonalnej w sytuacjach silnego kryzysu życiowego.

Prowadzę doradztwo zawodowe oraz pomagam w radzeniu sobie  wydarzeniami traumatycznymi.

Wspieram osoby, które doświadczyły:

 • kryzysu w bliskich relacjach (zdrada, konflikt, rozstanie),
 • kryzysu reputacyjnego (związanego z załamaniem kariery)
 • utraty lub zmiany pracy (coaching kariery)
 • przewlekłego stresu zawodowego, osobistego, finansowego itd.
 • konfliktów związanych z problemami w relacjach społecznych (zawodowych, prywatnych)
 • diagnozy o chorobie przewlekłej (w tym również w obliczu choroby bliskich)
 • wypalenia zawodowego
 • straty i żałoby
 • prowadzę specjalistyczne doradztwo i terapię w sytuacjach  traumatcznych (wypadki komunikacyjne, mobbing, przemoc, odrzucenie, zagrożenie życia itd.)

Psycholog Anna Pawlak Lawrenz
Ścieżka edukacji
 •  Level I EMDR / Udi Oren
  Pedagogika Traumy – Deutschsprachige Gesselschaft fur Pschychotraumatologie a.V. i Budnesarbeitsgemeinschaft Traumapadagogik
 • Studia Podyplomowe: Psychotraumatologia SWPS
 • Studia Podyplomowe: Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa
 • Studia Podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania SWPS‬
 • Applied Behavior Analysis – III Modułowy Kurs PSTB  Kraków
 • Racjonalna Terapia Zachowań; Agnieszka Hottowy PSTB
 • Szkolenie dla Mediatorów – wpis do Sądu Warszawskiego jako mediator rodzinny, gospodarczy
 • Psychologia Kliniczna SWPS
 • Mgr Pedagogiki pracy; Doradca Zawodowy – Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy TWP
 • CoachWise ; Equipped  Coaching Center, Warszawa‬‬ (2008)
 • Conflict Coaching; CINERGY Conflict Management Coaching Cinni Noble
 • Coaching ICC (Międzynarodowy Certyfikat ICC)
Prywatnie

Mieszkam pod Warszawą z córką, mężem pośród niezwykle życzliwych osób, w towarzystwie odwiedzających nas dzików, saren i ptaków. Biblioteka pełna książek to dla mnie odpoczynek i pasja, a także okazja do wielogodzinnych rozmów z córką. Bliskie mi są doświadczenia w obszarze radzenia sobie z chorobą przewlekłą bliskich, żałobą oraz bezinteresowne wsparcie innych.