Jeżeli jeszcze będziesz otrzymywać jakieś e-maile, to odpisz prosząc o całkowitą rezygnację.