Absolwent Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów. Ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt. Praktykuje od 1999 roku.

Jest absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Program Edukacji Psychologicznej ukończył w Instytucie Terapii Gestalt w Oddziale Krakowskim Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.

W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ukończył również Studium Pomocy Psychologicznej oraz Specjalistyczne Szkolenie w dziedzinie Terapii i Rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Uzyskał Certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach ukończył także Kurs pierwszego i drugiego stopnia w Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach.

Od 1999 roku pracuje w ośrodkach stacjonarnych i ambulatoryjnych zarówno prywatnych i państwowych.

W pracy terapeutycznej łączy elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii integracyjnej i terapii Gestalt.

W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim pracą z osobami:

  • uzależnionymi i współuzależnionymi.
  • z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)
  • z obniżonym poczuciem własnej wartości,
  • będącymi w sytuacjach kryzysowych,
  • mającymi niskie poczucie sprawczości