Wzmacniaj świadomość siebie: 

Trening uważności

Akceptuj siebie: 

warsztat radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem;

warsztat wzmacniania poczucia własnej wartości – zwiększanie samoakceptacji

Prowadź celowe życie –

warsztat „Pierwszy krok” 

warsztat „Zmień słomiany zapał w żar wytrwałości”

e-book „Jak ruszyć z miejsca

Bądź asertywny

warsztat „Metoda na krytykę”

 

 

warsztat w przygotowaniu „Asertywne wyrażanie siebie”  – premiera 23.10.2019 godz. 19.00