Po programie mój Krytyk jest trochę bardziej wyrozumiały, mówi łagodniejszym głosem, częściej “pozwala” na porażki. Nie zawsze, ale czasami mogę wejść z nim w dialog. Sesje grupowe dały mi poczucie większego zrozumienia, wspólnych problemów, że nie jest się z tym samemu.