Nie musisz odwiedzać wróżki, aby z dość dużym prawdopodobieństwem ocenić czy to,  co zamierzasz uda Ci się zrealizować.
W dużej mierze zależy to, od tego, w jaki sposób myślisz o swoim celu, jak go formujesz.

Podstawowe problemy, jakie ludzie napotykają podczas próby realizacji swoich celów to:

 • Spadek motywacji w czasie, im więcej czasu minie od podjętej decyzji tym mniej chęci do działania
 • Trudność z określeniem jak mam to osiągnąć, co mam zrobić, aby to zrealizować
 • Brak wiary we własne możliwości
 • Uczucie bezsilności wobec innej osoby, od której zależy pożądana zmianaReceptą na powyższe trudności jest dobre, precyzyjne określenie celu, zgodnie z kilkoma zasadami.A zatem cel powinien być:Pozytywnie sformułowany – powinien być raczej początkiem czegoś niż końcem. Czyli dość popularny cel “rzucę palenie”, jeśli nie zostanie doprecyzowany ma małe szanse na powodzenie, ponieważ nie mówi nic o tym, co ma być. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tekście, “Gdy nie wiesz, co robić zastanów się, jaki jest Twój cel”Wyrazisty – zazwyczaj ludzie mają mgliste wyobrażenie tego jak to będzie, kiedy już cel zostanie osiągnięty. Taki niejasny, ogólny cel ma małą wartość motywującą. Jeśli stworzysz wyraźną wizję tego jak to będzie, kiedy już cel zostanie osiągnięty, wówczas twoja motywacja do działania będzie trwalsza i mniej podatna na czasowe niepowodzenia, czy spadki nastroju. Dlatego warto stworzyć wyraziste, plastyczne i dynamiczne wyobrażenie tego, czego chcesz. Pomocne tu mogą okazać się wszelkie techniki wizualizacji (zob. tez “Tablica marzeń”)

  Konkretny – żebyś mógł coś osiągnąć musisz wiedzieć, na czym konkretnie to coś polega – zdefiniuj swój cel w konkretnych zachowaniach. Co takiego będziesz inaczej robić jak już osiągniesz to, czego chcesz?

  Zależny od Ciebie – Jeśli coś, czego pragniesz zależy od kogoś innego, to istnieje duże ryzyko, że celu nie osiągniesz, ponieważ twój wpływ na innych jest ograniczony. Ktoś może zrobić coś dla Ciebie, ale zależy to nie od twojej, ale od jego woli. Więc jeśli twój cel zależy od innej osoby, musisz sprawdzić czy realnym jest uzyskanie współpracy tej osoby, czy Ty możesz coś realnie zrobić, aby ta osoba CHCIAŁA zrobić to dla Ciebie.

  Jeśli pragniesz jakiejś zmiany w sobie, masz wszelkie dane ku temu, aby Ci się udało. Czasem musisz jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, co takiego Ty potrzebujesz, aby móc ten cel osiągnąć. Często zanim zaczniesz realizować coś, czego pragniesz musisz zdobyć jakieś nowe umiejętności, wiedzę lub zmienić ograniczające przekonania.

  Zgrany z innymi, Twoimi celami i wartościami – jeśli to, czego pragniesz jest w konflikcie z innymi ważnymi sprawami w Twoim życiu, to, aby osiągnąć cel, musisz w jakiś sposób rozwiązać ten konflikt – np. zmodyfikować cel, aby bardziej pasował do reszty Twojego życia, zmienić hierarchię wartości itp.

  Odpowiedniej wielkości – twój cel nie może być ani zbyt mały ani duży. Małym szybko się znudzisz i porzucisz go, zbyt dużym możesz się “udławić”(tez go porzucisz).

  Możesz powiększyć mały cel, odnosząc go do celów wyższego rzędu (zdaj pytanie, po co tego chcę). Duży cel zmniejszyć rozbijając go na mniejsze kawałki (zadaj pytanie, co mnie powstrzymuje przed działaniem na jego rzecz).

  Zaplanowany w czasie – kiedy już Twój cel stanowi pociągającą dla Ciebie wizję przyszłości, kiedy wiesz, w jaki zachowaniach się wyraża, zależy on od Ciebie i jest dopasowany do Twoich wartości, wówczas możesz określić, co jest pierwszym małym krokiem w kierunku celu i możesz zaplanować realizację tego celu. Im lepiej określisz swój cel tym łatwiej będzie Ci stworzyć plan działania. Więc zaplanuj, co konkretnie zrobisz i kiedy.

  Posługując się tą listą możesz określić czy to, co zamierzasz ma szanse realizacji. Jest to tym bardziej prawdopodobne im bardziej twój cel jest:
  1. Pozytywny
  2. Wyrazisty
  3. Konkretny
  4. Zależny od Ciebie
  5. Dopasowany z innymi celem i wartościami
  6. Odpowiedniej wielkości
  7. Zaplanowany

  Jeśli chcesz dokładniej dowiedzieć się jak to zrobić w praktyce, zapraszam Cię do zapisania się przeczytania książki “Jak ruszyć z miejsca
  Otrzymasz w nim szczegółowe pytania i instrukcje jak dobrze sformułować swój życiowy cel, aby wiedzieć jak do niego dążyć